Francouzština
 • Základní školy a víceletá gymnázia
 • Ostatní

Informace

 • Učebnice francouzštiny C’est parti! odpovídá potřebám českých studentů a specifikům českého školství
 • Je v souladu s požadavky Ministerstva školství České republiky
 • Skládá se ze čtyř částí určených pro čtyři roky výuky na gymnáziích nebo středních odborných školách (jedna učebnice na každý školní rok při dvou až třech vyučovacích hodinách týdně)
 • Inovativní přístup k nahrávkám přes QR kód pomocí chytrého telefonu
 • Elektronická verze učebnice s cvičebnicí je určena k použití na interaktivních tabulích (dostupná od května 2019)
 • Série C’est parti! se skládá z učebnice s cvičebnicí a CD s nahrávkami, interaktivní verze učebnice s cvičebnicí, množství metodických materiálů, obsahujících mj. scénáře lekcí, testy či písemné práce, a z dalších doplňujících materiálů

Demoverze

 • Učebnice

Doplňkové materiály

Autoři

 • dr hab. Ewa Kalinowska

  dr hab. Ewa Kalinowska

  Autorka
  Polsko
  Romanistka, vědecká pracovnice Varšavské univerzity. Jejím hlavním vědeckým zájmem je literární věda (francouzsky psaná literatura zemí subsaharské Afriky a ostrovů Indického oceánu) a didaktika jazyka s důrazem na zavedení literatury a kultury do výuky francouzštiny jako cizího jazyka. Na toto téma napsala dvě monografie a několik desítek článků. Je členkou Hlavního výboru Sdružení učitelů francouzského jazyka v Polsku PROF-EUROPE, členkou Výkonné rady Mezinárodní federace učitelů francouzštiny (FIPF) a tajemnicí Hlavního výboru Polské olympiády z francouzského jazyka.
 • dr hab. Magdalena Sowa

  dr hab. Magdalena Sowa

  Autorka
  Polsko
  Romanistka, vědeckovýzkumná pracovnice Univerzity Marie Curie-Skłodowské v Lublinu, specializuje se na didaktiku cizích jazyků pro obecné i profesní potřeby, jazykovou akvizici a profesionalizaci vzdělávání. Absolvovala románskou filologii na Katolické univerzitě v Lublinu, kde dosáhla rovněž vyšších vědeckých hodností v oblasti románské lingvistiky (obor aplikovaná lingvistika). V letech 2012–2016 byla ředitelkou Institutu románské filologie na Katolické univerzitě v Lublinu. Opakovaně jí bylo uděleno francouzské vládní stipendium, je absolventkou École de Hautes Études Commerciales (Mastère spécialisé Ingénieur Affaires Européennes et Internationales) a Université Paris X Nanterre (DEA Sciences du Langage). Aktivně se angažuje ve vědeckých sdruženích, která se věnují popularizaci výuky cizích jazyků.
 • dr Małgorzata Piotrowska-Skrzypek

  dr Małgorzata Piotrowska-Skrzypek

  polská autorka učebnice
  Doktorka humanitních věd, akademická pedagožka, autorka řady článků o vzdělávání, koučingu a mentoringu, školitelka učitelů a dalších pedagogických pracovníků. Diplomovaná učitelka s mnohaletými pracovními zkušenostmi z výuky na gymnáziu. Specialistka zabývající se profesním růstem učitelů, členka maturitních zkušebních komisí.
  V současné době je ředitelkou Univerzitního kolegia vzdělávání učitelů francouzštiny na Varšavské univerzitě. Plní funkci pokladníka Sdružení učitelů francouzského jazyka PROF-EUROPE v Polsku. Koordinátorka Celostátní olympiády z francouzského jazyka.
  Tvůrkyně a koordinátorka řady lingvistických vzdělávacích projektů na národní i mezinárodní úrovni, mj. projektu Why not français?, který byl oceněn prestižní Evropskou jazykovou cenou Label pro inovační projekty v oblasti jazykového vzdělávání.
  Držitelka řady ocenění za podporu a propagaci kvalitního vzdělávání na všech stupních a zejména za svou činnost v oblasti francouzského jazyka a kultury, za kterou jí premiér Francouzské republiky udělil Řád akademických palem.
 • prof. zw. dr hab. Mieczysław Gajos

  prof. zw. dr hab. Mieczysław Gajos

  polský autor učebnice
  Romanista, vědecký pracovník na univerzitách v Lodži a Varšavě, odborník v oblasti aplikované lingvistiky a glottodidaktiky. Má za sebou bohatou a různorodou vědeckou a publikační činnost zahrnující více než stovku publikací – monografií, skript, slovníků, metodických příruček, školních učebnic a dalších materiálů pro výuku francouzštiny. Specializuje se na oblast francouzské fonetiky a pravopisu. Předmětem jeho výzkumů jsou rovněž zkrácené lexikální formy vyskytující se v současné mluvené a psané francouzštině, a to jak v běžné, tak virtuální komunikaci. Aktivně propaguje francouzskou kulturu v Polsku. Autor knihy o Edith Piaf, znalec jejího života a díla, překladatel texů jejích písní. Autor divadelních her a scénářů hudebních představení.
 • dr Marlena Deckert

  dr Marlena Deckert

  Autorka
  Polsko
  Přednáší v Centru vzdělávání učitelů cizího jazyka a evropského vzdělávání Varšavské univerzity. Vystudovala románskou filologii na Katolické univerzitě Jana Pavla II. v Lublinu, získala doktorát z aplikované lingvistiky na katedře akvizice a didaktiky jazyků v Institutu románské filologie Katolické univerzity Jana Pavla II. v Lublinu. Řadu let vyučovala francouzštinu na střední škole, spolupracuje se Sdružením učitelů francouzského jazyka PROF-EUROPE v Polsku. Autorka zadání soutěží francouzského jazyka a spoluorganizátorka konferencí pro učitele cizích jazyků.

Kontakt

[email protected]

+420 778 518 844

 

www.nakladatelstvidraco.cz

Nakladatelství Draco s.r.o

Roháčova 145/14

130 00 Praha

Na našich stránkách používáme soubory cookies. Pokud neprovedete změnu nastavení prohlížeče, budou při používání naší stránky soubory cookies ukládány na Vašem zařízení. Klikněte pro více informací. Klikněte pro více informací

Všechna práva vyhrazena © 2024 Nakladatelství Draco s.r.o.