Francouzština
 • Základní školy a víceletá gymnázia
 • Ostatní

Informace

Demoverze

Doplňkové materiály

Autoři

 • dr hab. Magdalena Sowa

  dr hab. Magdalena Sowa

  Autorka
  Polsko
  Romanistka, vědeckovýzkumná pracovnice Univerzity Marie Curie-Skłodowské v Lublinu, specializuje se na didaktiku cizích jazyků pro obecné i profesní potřeby, jazykovou akvizici a profesionalizaci vzdělávání. Absolvovala románskou filologii na Katolické univerzitě v Lublinu, kde dosáhla rovněž vyšších vědeckých hodností v oblasti románské lingvistiky (obor aplikovaná lingvistika). V letech 2012–2016 byla ředitelkou Institutu románské filologie na Katolické univerzitě v Lublinu. Opakovaně jí bylo uděleno francouzské vládní stipendium, je absolventkou École de Hautes Études Commerciales (Mastère spécialisé Ingénieur Affaires Européennes et Internationales) a Université Paris X Nanterre (DEA Sciences du Langage). Aktivně se angažuje ve vědeckých sdruženích, která se věnují popularizaci výuky cizích jazyků.
 • dr Małgorzata Piotrowska-Skrzypek

  dr Małgorzata Piotrowska-Skrzypek

  polská autorka učebnice
  Doktorka humanitních věd, akademická pedagožka, autorka řady článků o vzdělávání, koučingu a mentoringu, školitelka učitelů a dalších pedagogických pracovníků. Diplomovaná učitelka s mnohaletými pracovními zkušenostmi z výuky na gymnáziu. Specialistka zabývající se profesním růstem učitelů, členka maturitních zkušebních komisí.
  V současné době je ředitelkou Univerzitního kolegia vzdělávání učitelů francouzštiny na Varšavské univerzitě. Plní funkci pokladníka Sdružení učitelů francouzského jazyka PROF-EUROPE v Polsku. Koordinátorka Celostátní olympiády z francouzského jazyka.
  Tvůrkyně a koordinátorka řady lingvistických vzdělávacích projektů na národní i mezinárodní úrovni, mj. projektu Why not français?, který byl oceněn prestižní Evropskou jazykovou cenou Label pro inovační projekty v oblasti jazykového vzdělávání.
  Držitelka řady ocenění za podporu a propagaci kvalitního vzdělávání na všech stupních a zejména za svou činnost v oblasti francouzského jazyka a kultury, za kterou jí premiér Francouzské republiky udělil Řád akademických palem.
 • dr Marlena Deckert

  dr Marlena Deckert

  Autorka
  Polsko
  Přednáší v Centru vzdělávání učitelů cizího jazyka a evropského vzdělávání Varšavské univerzity. Vystudovala románskou filologii na Katolické univerzitě Jana Pavla II. v Lublinu, získala doktorát z aplikované lingvistiky na katedře akvizice a didaktiky jazyků v Institutu románské filologie Katolické univerzity Jana Pavla II. v Lublinu. Řadu let vyučovala francouzštinu na střední škole, spolupracuje se Sdružením učitelů francouzského jazyka PROF-EUROPE v Polsku. Autorka zadání soutěží francouzského jazyka a spoluorganizátorka konferencí pro učitele cizích jazyků.

Kontakt


Na našich stránkách používáme soubory cookies. Pokud neprovedete změnu nastavení prohlížeče, budou při používání naší stránky soubory cookies ukládány na Vašem zařízení. Klikněte pro více informací. Klikněte pro více informací

Všechna práva vyhrazena © 2024 Nakladatelství Draco s.r.o.